Kadra Ośrodka

W ośrodku terapeutycznym ALIRA pracuje wykwalifikowana kadra z uprawnieniami i  wieloletnim doświadczeniem w zawodzie. To interdyscyplinarny zespół terapeutyczny złożony z młodych, ambitnych i zaangażowanych w pracę osób. W jego skład wchodzą: psychiatra,lekarz internista, psychologowie, psychoterapeuci i pedagodzy, którzy regularnie poddają się superwizji. Są wśród nich także dietetyk, fizjoterapeuci trenerzy oraz personel pielęgniarki. Wszyscy nieustannie poszerzają swoje kompetencje zawodowe, szkoląc się i podwyższając kwalifikacje.

 

Lekarze

 

 

 • Anastazja Grebień - Lekarz, w trakcie specjalizacji z psychiatrii, ukończyła medycynę na Akademii Medycznej im. Miecznikowa w Sankt Petersburgu, uzyskała nostryfikację dyplomu na Uniwersytecie Medycznym Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Szkolenie specjalistyczne odbywa jako lekarz rezydent w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Mazurkiewicza przy ul. Partyzantów w Pruszkowie. Doświadczenia zawodowe zdobywała m.in. w Centrum Psychoterapii przy Szpitalu Nowowiejskim przy ul. Dolnej w Warszawie, na Oddziale Detoksykacji Alkoholowej i Terapii Uzależnień przy ul. Kolskiej, w zakładzie

  opiekuńczo-leczniczym Dom Rodzinny w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w poradniach zdrowia psychicznego dla osób dorosłych. W Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej zajmuje się diagnozą, różnicowaniem oraz leczeniem farmakologicznym chorób psychicznych: zaburzeń nastroju (depresja, mania, dystymia, cyklotymia,
  chad), zaburzeń lękowych (lęku uogólnionego, napadów lęku panicznego, ostrych i przewlekłych reakcji na stres, fobii), psychosomatycznych, schizofrenii, zaburzeń schizoafektywnych, psychozegzogennych, otępień o różnej etiologii, uzależnień i innych. Pracuje również w języku rosyjskim.

 

 •  Beata Płócienik - Lekarz

     Kadra terapeutyczna

       

Na sesje z terapeutą można się umówić tylko za pośrednictwem Centrum Pomocy Psychologicznej i Wsparcia Terapeutycznego „Światełko”

Tel.: +48 22 875 41 00

 

 • Izabela Dominko - Psychoterapeuta tańcem i ruchem, doktor nauk humanistycznych, trener i coach, członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Współtwórczyni idei Freedance w Polsce, absolwentka Polskiego Instytutu DMT. Pracuje z dorosłymi w procesach terapeutycznych i coachingowych, w wyniku których powstają indywidualne praktyki ruchowe oparte w dużej mierze na Procesie Twórczym i elementach bioenergetyki Lowena. Współpracuje z Fundacją Ogród Nadziei, prowadząc terapię DMT dla osób z doświadczeniem choroby onkologicznej od 2008 roku. Prowadzi terapię DMT i coaching on-line zarówno w języku polskim, jak i angielskim.  Z Fundacją Światło dla Życia rozpoczęła współpracę od 2017 roku. Swoją pracę superwizuje u Corinny Brown – Superwizora ADTA (American Dance Movement Association) oraz u Wojciecha Eichelbergera.

  

 • Ewelina Gleń -Absolwentka dietetyki studiów licencjackich na Śląskim Uniwersytecie  Medycznym w Katowicach i studiów magisterskich na kierunku dietetyka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z psychodietetyki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w poradniach dietetycznych, diabetologicznych i Warszawskim Szpitalu dla Dzieci. Pracuje z pacjentami z zaburzeniami odżywiania i chorobami dietozależnymi. W ośrodku pełni funkcję dietetyka. 

 

 • Krzysztof Chwiedczenia - Psychoterapeuta. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami cierpiącymi na problemy psychiczne. Zdobywał je pracując wiele lat w ośrodku pobytu dziennego dla osób dorosłych cierpiących na zaburzenia psychiczne, w oddziale dla dzieci i młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii oraz Prywatnym Centrum Pomocy Psychologicznej.  W Ośrodku "Alira" oraz Poradni "Światełko", prowadzi terapię indywidualną oraz grupową, skierowaną do osób dorosłych, dzieci i młodzieży, doświadczających w swoim życiu trudności i kryzysów emocjonalnych różnego pochodzenia. Pracuje również z osobami w kryzysie psychotycznym. Jest członkiem - kandydatem Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów" oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada Certyfikat Terapeuty Środowiskowego wydany przez Sekcję Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę indywidualną i grupową poddaje regularnej superwizji.

 

 

 • Karol Sobolewski - Psychoterapeuta. Profesjonalną wiedzę z zakresu psychoterapii zdobył w czasie studiów podyplomowych w Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Marii Orwid, pod kierownictwem pani Prof. Barbary Józefik, specjalistki z zakresu leczenia zaburzeń jedzenia oraz w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Staż terapeutyczny odbył w Ambulatorium Terapii Rodzin w Krakowie, placówce specjalizującej się w leczeniu anoreksji. Aktualnie pracuje w PZP – Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii oraz ŚDS dla osób chorujących psychicznie w Radiówku. W ośrodku ALIRA prowadzi terapię indywidualną, głęboką relaksację oraz konsultacje rodzinne. Współpracuje także z Poradnią ŚWIATEŁKO należącą do Fundacji Światło Dla Życia. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 

 • Katarzyna Sikorska - Psycholog, terapeuta systemowy (rodzinny), specjalista terapii uzależnień. Jako terapeuta pracuję od ośmiu lat. Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz terapię indywidualną i grupową dzieci, młodzieży, dorosłych, par i rodzin a także osób zagrożonych uzależnieniami i uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz hazardu i internetu. Posiada certyfikat specjalisty terapii uzależnień Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.  Prowadzi terapię DDA (dorosłe dzieci alkoholików) i DDD (dzieci z rodzin dysfunkcyjnych). Doświadczenie zdobywała pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poradniach Leczenia Uzależnień, Stacjonarnym Ośrodku Terapii Uzależnień, Pracowni Badań Psychologicznych, Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz prowadząc własny gabinet terapeutyczny. Odbywała staże kliniczne w Ośrodkach Terapeutycznych oraz staż psychologiczny w Szpitalu Psychiatrycznym. Ukończyła Pedagogiczny Kurs Kwalifikacyjny dla Nauczycieli. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 


 • Rafał Łozowski – Absolwent psychologii o specjalności „Wspieranie Rozwoju Osobowości na Uniwersytecie Warszawskim i psychoterapeuta indywidualny oraz grupowy w trakcie 4-letniego  szkolenia w Laboratorium Psychoedukacji, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywał w ramach stażów w poradni rodzinnej, na oddziałach dziennych szpitali psychiatrycznych, a także domu opieki. W ośrodku ALIRA prowadzi psychoterapię grupową (w nurcie psychodynamiczno-interpersonalnym) oraz trening umiejętności społecznych. Swoją pracę poddaję pod regularną superwizję.


 • Ewa Kielska - psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w ramach specjalizacji z psychoterapii szkoliła się w zakresie podstaw terapii indywidualnej i grupowej, seksuologii oraz psychiatrii. Obecnie w trakcie 4 letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, instytucie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Doświadczenie zdobywała w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego oraz w Akademickim Ośrodku Psychoterapii. W ośrodku Alira prowadzi psychorysunek i uzupełniające zajęcia terapeutyczne.

 

Ośrodek jest placówką otwartą, nastawioną na świadczenie pacjentowi profesjonalnej pomocy we współpracy z jego rodziną i środowiskiem.
do góry
Fundacja Światło Dla Życia © 2019 - All rights reserved  |  Design detalstudio.pl