Kadra Ośrodka

W ośrodku terapeutycznym ALIRA pracuje wykwalifikowana kadra z uprawnieniami i  wieloletnim doświadczeniem w zawodzie. To interdyscyplinarny zespół terapeutyczny złożony z młodych, ambitnych i zaangażowanych w pracę osób. W jego skład wchodzą: psychiatra,lekarz internista, psychologowie, psychoterapeuci i pedagodzy, którzy regularnie poddają się superwizji. Są wśród nich także dietetyk, fizjoterapeuci trenerzy oraz personel pielęgniarki. Wszyscy nieustannie poszerzają swoje kompetencje zawodowe, szkoląc się i podwyższając kwalifikacje.

 

Lekarze

 

 

 • Anastazja Grebień - Lekarz, w trakcie specjalizacji z psychiatrii, ukończyła medycynę na Akademii Medycznej im. Miecznikowa w Sankt Petersburgu, uzyskała nostryfikację dyplomu na Uniwersytecie Medycznym Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Szkolenie specjalistyczne odbywa jako lekarz rezydent w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Mazurkiewicza przy ul. Partyzantów w Pruszkowie. Doświadczenia zawodowe zdobywała m.in. w Centrum Psychoterapii przy Szpitalu Nowowiejskim przy ul. Dolnej w Warszawie, na Oddziale Detoksykacji Alkoholowej i Terapii Uzależnień przy ul. Kolskiej, w zakładzie

  opiekuńczo-leczniczym Dom Rodzinny w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w poradniach zdrowia psychicznego dla osób dorosłych. W Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej zajmuje się diagnozą, różnicowaniem oraz leczeniem farmakologicznym chorób psychicznych: zaburzeń nastroju (depresja, mania, dystymia, cyklotymia,
  chad), zaburzeń lękowych (lęku uogólnionego, napadów lęku panicznego, ostrych i przewlekłych reakcji na stres, fobii), psychosomatycznych, schizofrenii, zaburzeń schizoafektywnych, psychozegzogennych, otępień o różnej etiologii, uzależnień i innych. Pracuje również w języku rosyjskim.

 • Izabela Domańska – Lekarz, ukończyłam medycynę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w 2015r. Na co dzień zajmuję się pacjentami w Oddziale Psychiatrii w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie oraz konsultując pacjentów w Centrum Wsparcia Psychoterapeutycznego i Ośrodku Terapeutycznym Fundacji „Światło dla Życia".

  Doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywałam na oddziałach: ogólnopsychiatrycznym, terapii uzależnienia od alkoholu, detoksykacyjnym – narkotyki i inne substancje psychoaktywne, rehabilitacyjnym i geriatrycznym oraz w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Swoje umiejętności rozwijam na stażach w Polsce i za granicą (Kobe University Hospital, Kobe, Japonia; Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, Guadalajara, Meksyk; Hospital Universitaire Fattouma Bourguiba, Monastyr, Tunezja),a także czynnie uczestnicząc w konferencjach naukowych i kursach ("Psychiatria w POZ", Szpital Nowowiejski w Warszawie, "Psychological First Aid", "Major depression in population" Johns Hopkins University). Moją pasją jest również praca dydaktyczna, którą realizuję prowadząc zajęcia dla studentów WUM oraz Mazowieckiej Uczelni Medycznej. 

  Specjalizuję się w diagnostyce i leczeniu:

  - zaburzeń afektywnych w tym zaburzeń depresyjnych oraz zaburzeń afektywnych dwubiegunowych,

  - zaburzeń psychotycznych,

  - zaburzeń lękowych,

  - zaburzeń odżywiania się,

  - zaburzeń adaptacyjnych i ostrej reakcji na stres,

  - zaburzeń osobowości.

 •  Beata Płócienik - Lekarz

 

 

   Kadra terapeutyczna

       

Na sesje z terapeutą można się umówić tylko za pośrednictwem Centrum Pomocy Psychologicznej i Wsparcia Terapeutycznego „Światełko”

Tel.: +48 22 875 41 00 lub Tel.: 518 940 420

 

 • Izabela Dominko - Psychoterapeuta tańcem i ruchem, doktor nauk humanistycznych, trener i coach, członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Współtwórczyni idei Freedance w Polsce, absolwentka Polskiego Instytutu DMT. Pracuje z dorosłymi w procesach terapeutycznych i coachingowych, w wyniku których powstają indywidualne praktyki ruchowe oparte w dużej mierze na Procesie Twórczym i elementach bioenergetyki Lowena. Współpracuje z Fundacją Ogród Nadziei, prowadząc terapię DMT dla osób z doświadczeniem choroby onkologicznej od 2008 roku. Prowadzi terapię DMT i coaching on-line zarówno w języku polskim, jak i angielskim.  Z Fundacją Światło dla Życia rozpoczęła współpracę od 2017 roku. Swoją pracę superwizuje u Corinny Brown – Superwizora ADTA (American Dance Movement Association) oraz u Wojciecha Eichelbergera.
 • Ewelina Gleń -Absolwentka dietetyki studiów licencjackich na Śląskim Uniwersytecie  Medycznym w Katowicach i studiów magisterskich na kierunku dietetyka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z psychodietetyki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w poradniach dietetycznych, diabetologicznych i Warszawskim Szpitalu dla Dzieci. Pracuje z pacjentami z zaburzeniami odżywiania i chorobami dietozależnymi. W ośrodku pełni funkcję dietetyka.
 • Marta Adamiuk - Specjalista psychodietetyki, trener żywienia i instruktor fitness. Absolwentka UW oraz Uniwersytetu SWPS, gdzie w 2019 roku z wyróżnieniem ukończyła studia podyplomowe z psychodietetyki. Jest w trakcie specjalistycznego kursu online spersonalizowanego leczenia psychologicznego zaburzeń odżywiania (CBT-E: enhanced cognitive behaviour therapy) w ramach Centre for Research on Eating Disorders (CREDO) przy Uniwersytecie w Oksfordzie. Aktualnie również studentka Wydziału Psychologii UW. Regularnie uczestniczy w szkoleniach, kursach i konferencjach branżowych i zgłębia literaturę fachową oraz dane z najnowszych badań naukowych.

  Współpracę z Fundacją znaczyła jako stażystka w ośrodku „ALIRA”, gdzie odbywała dyżury psychodietetyczne oraz prowadziła warsztaty grupowe. W Poradni Światełko pracuje indywidualnie z pacjentami zmagającymi się z zaburzeniami odżywiania, nadmierną masą ciała oraz zainteresowanymi trwałą zmianą nawyków żywieniowych.

 • Krzysztof Chwiedczenia - Psychoterapeuta. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami cierpiącymi na problemy psychiczne. Zdobywał je pracując wiele lat w ośrodku pobytu dziennego dla osób dorosłych cierpiących na zaburzenia psychiczne, w oddziale dla dzieci i młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii oraz Prywatnym Centrum Pomocy Psychologicznej.  W Ośrodku "Alira" oraz Poradni "Światełko", prowadzi terapię indywidualną oraz grupową, skierowaną do osób dorosłych, dzieci i młodzieży, doświadczających w swoim życiu trudności i kryzysów emocjonalnych różnego pochodzenia. Pracuje również z osobami w kryzysie psychotycznym. Jest członkiem - kandydatem Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów" oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada Certyfikat Terapeuty Środowiskowego wydany przez Sekcję Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę indywidualną i grupową poddaje regularnej superwizji.
 • Karol Sobolewski - Psychoterapeuta. Profesjonalną wiedzę z zakresu psychoterapii zdobył w czasie studiów podyplomowych w Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Marii Orwid, pod kierownictwem pani Prof. Barbary Józefik, specjalistki z zakresu leczenia zaburzeń jedzenia oraz w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Staż terapeutyczny odbył w Ambulatorium Terapii Rodzin w Krakowie, placówce specjalizującej się w leczeniu anoreksji. Aktualnie pracuje w PZP – Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii oraz ŚDS dla osób chorujących psychicznie w Radiówku. W ośrodku ALIRA prowadzi terapię indywidualną, głęboką relaksację oraz konsultacje rodzinne. Współpracuje także z Poradnią ŚWIATEŁKO należącą do Fundacji Światło Dla Życia. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 • Anna Marczyńska – psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji. Obecnie w trakcie 4-letniej podyplomowej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (KCP) rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie zdobywała m.in. w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza, Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, Instytucie Psychiatrii i Neurologii (IPiN), Fundacji Nagle Sami i Środowiskowym Domu Samopomocy Typu A. W ośrodku ALIRA prowadzi psychoterapię indywidualną. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji

 • Ewa Kielska - psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w ramach specjalizacji z psychoterapii szkoliła się w zakresie podstaw terapii indywidualnej i grupowej, seksuologii oraz psychiatrii. Obecnie w trakcie 4 letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, instytucie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Doświadczenie zdobywała w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego oraz w Akademickim Ośrodku Psychoterapii. W ośrodku Alira prowadzi psychorysunek i uzupełniające zajęcia terapeutyczne. 

 • Ilona Przeciszewska - Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym. Pracuje pod stałą superwizją. Doświadczenie kliniczne zdobywała w ramach stażu na oddziale psychiatrycznym w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim. W ramach szkolenia podyplomowego ukończyła Kurs Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Instytucie DMT, Trening Świadomości Ciała oparty na Laban Bartenieff Movement System, Szkołę Coachingu oraz Kurs Umiejętności Trenerskich. Od 10 lat prowadzi szkolenia rozwoju osobistego. W ramach prowadzonych szkoleń wykorzystuje metody pracy z ciałem. W ośrodku ALIRA prowadzi zajęcia z psychorysunku oraz warsztaty interpersonalne. Współpracuje także z Poradnią ŚWIATEŁKO należącą do Fundacji Światło Dla Życia prowadząc konsultacje oraz psychoterapię indywidualną. 

 • Agata Nowakowska-Pawełek - psycholog, psychoterapeuta pracujący w nurcie psychodynamicznym absolwentka Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego w Krakowie.

  Swoje doświadczenie zdobywała odbywając liczne staże, szkolenia, jak również prowadząc samodzielną praktykę. W ośrodku ALIRA  prowadzi terapię indywidualną. Pracuje pod stałą superwizją. 

 • Natalia Ostoic - Jestem psychologiem i psychoterapeutą psychodynamicznym w procesie certyfikacji. Ukończyłam psychologię kliniczna na Uniwersytecie SWPS oraz czteroletnie studium psychoterapii w  Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego i Poradni Zaburzeń Preferencji Seksualnych oraz w prywatnym gabinecie.

  Odbyłam również szereg staży zawodowych na oddziałach psychiatrycznych oraz w innych placówkach, między innymi na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym SPS ZOZ "Zdroje", Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych UJ czy w "Telefonie Zaufania" prowadzonym przez Fundację "Dajemy Dzieciom Siłę".

  Pracuję z osobami dorosłymi i z młodzieżą. Prowadzę psychoterapię indywidualną, długoterminową w nurcie psychodynamicznym.

  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej oraz superwizji grupowej u certyfikowanego superwizora rekomendowanego przez PTPPD, specjalizującego się w pracy metodą TFP.

  Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

   

   

   

   

Ośrodek jest placówką otwartą, nastawioną na świadczenie pacjentowi profesjonalnej pomocy we współpracy z jego rodziną i środowiskiem.
do góry
Fundacja Światło Dla Życia © 2021 - All rights reserved  |  Design detalstudio.pl