Kadra Ośrodka

W ośrodku terapeutycznym ALIRA pracuje wykwalifikowana kadra z uprawnieniami i  wieloletnim doświadczeniem w zawodzie. To interdyscyplinarny zespół terapeutyczny złożony z młodych, ambitnych i zaangażowanych w pracę osób. W jego skład wchodzą: psychiatra,lekarz internista, psychologowie, psychoterapeuci i pedagodzy, którzy regularnie poddają się superwizji. Są wśród nich także dietetyk, fizjoterapeuci trenerzy oraz personel pielęgniarki. Wszyscy nieustannie poszerzają swoje kompetencje zawodowe, szkoląc się i podwyższając kwalifikacje.

 

Lekarze

 

 • Halina Miecielica - chirurg - stomatolog. W ośrodku prowadzi specjalistyczne konsultacje dla osób z bulimią.

 

 • Anastazja Grebień - Lekarz, w trakcie specjalizacji z psychiatrii, ukończyła medycynę na Akademii Medycznej im. Miecznikowa w Sankt Petersburgu, uzyskała nostryfikację dyplomu na Uniwersytecie Medycznym Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Szkolenie specjalistyczne odbywa jako lekarz rezydent w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Mazurkiewicza przy ul. Partyzantów w Pruszkowie. Doświadczenia zawodowe zdobywała m.in. w Centrum Psychoterapii przy Szpitalu Nowowiejskim przy ul. Dolnej w Warszawie, na Oddziale Detoksykacji Alkoholowej i Terapii Uzależnień przy ul. Kolskiej, w zakładzie

  opiekuńczo-leczniczym Dom Rodzinny w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w poradniach zdrowia psychicznego dla osób dorosłych. W Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej zajmuje się diagnozą, różnicowaniem oraz leczeniem farmakologicznym chorób psychicznych: zaburzeń nastroju (depresja, mania, dystymia, cyklotymia,
  chad), zaburzeń lękowych (lęku uogólnionego, napadów lęku panicznego, ostrych i przewlekłych reakcji na stres, fobii), psychosomatycznych, schizofrenii, zaburzeń schizoafektywnych, psychozegzogennych, otępień o różnej etiologii, uzależnień i innych. Pracuje również w języku rosyjskim.

 

 • Natalia Olejnik - Lekarz specjalizujący się w psychiatrii dorosłych. Obecnie pracuje również w Szpitalu Nowowiejskim na oddziale ogólnopsychiatrycznym. Pracowała także w Mazowieckiem Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie.

  Specjalizuje się w:

  • Zaburzenia odżywiania 
  • Diagnozie i leczeniu zaburzeń psychicznych u dorosłych
  • Zaburzeniach depresyjnych
  • Zaburzeniach nastroju
  • Chorobie afektywnej dwubiegunowej
  • Nerwicach
  • Zaburzeniach lękowych
  • Zaburzeniach snu
  • Psychozach, zaburzeniach psychotycznych
  • Schizofrenii
  • Zaburzeniach pamięci
  • Zaburzeniach zachowania
  • Zaburzeniach psychicznych w wieku podeszłym
  • Zaburzeniach osobowości

  Uprawnienia:
  • Wypisywania recept na leki (w tym refundowanych)
  • Wystawiania zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4)
  • Wystawiania zaświadczeń lekarskich

  Konsultacja w językach:
  • Polski
  • Angielski
  • Rosyjski
  • Ukraiński

   

     Kadra terapeutyczna

       

Na sesje z terapeutą można się umówić tylko za pośrednictwem Centrum Pomocy Psychologicznej i Wsparcia Terapeutycznego „Światełko”

Tel.: +48 22 875 41 00

 

 • Izabela Dominko - Psychoterapeuta tańcem i ruchem, doktor nauk humanistycznych, trener i coach, członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Współtwórczyni idei Freedance w Polsce, absolwentka Polskiego Instytutu DMT. Pracuje z dorosłymi w procesach terapeutycznych i coachingowych, w wyniku których powstają indywidualne praktyki ruchowe oparte w dużej mierze na Procesie Twórczym i elementach bioenergetyki Lowena. Współpracuje z Fundacją Ogród Nadziei, prowadząc terapię DMT dla osób z doświadczeniem choroby onkologicznej od 2008 roku. Prowadzi terapię DMT i coaching on-line zarówno w języku polskim, jak i angielskim.  Z Fundacją Światło dla Życia rozpoczęła współpracę od 2017 roku. Swoją pracę superwizuje u Corinny Brown – Superwizora ADTA (American Dance Movement Association) oraz u Wojciecha Eichelbergera.

  

 • Ewelina Gleń -Absolwentka dietetyki studiów licencjackich na Śląskim Uniwersytecie  Medycznym w Katowicach i studiów magisterskich na kierunku dietetyka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z psychodietetyki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w poradniach dietetycznych, diabetologicznych i Warszawskim Szpitalu dla Dzieci. Pracuje z pacjentami z zaburzeniami odżywiania i chorobami dietozależnymi. W ośrodku pełni funkcję dietetyka. 

 

 • Krzysztof Chwiedczenia - Psychoterapeuta. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami cierpiącymi na problemy psychiczne. Zdobywał je pracując wiele lat w ośrodku pobytu dziennego dla osób dorosłych cierpiących na zaburzenia psychiczne, w oddziale dla dzieci i młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii oraz Prywatnym Centrum Pomocy Psychologicznej.  W Ośrodku "Alira" oraz Poradni "Światełko", prowadzi terapię indywidualną oraz grupową, skierowaną do osób dorosłych, dzieci i młodzieży, doświadczających w swoim życiu trudności i kryzysów emocjonalnych różnego pochodzenia. Pracuje również z osobami w kryzysie psychotycznym. Jest członkiem - kandydatem Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów" oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada Certyfikat Terapeuty Środowiskowego wydany przez Sekcję Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę indywidualną i grupową poddaje regularnej superwizji.

 

 • Ewa Jaguszewska - Psychoterapeutka tańcem i ruchem, absolwentka IV-letniego szkolenia w Instytucie DMT afiliowanym przez ADMP UK (Brytyjskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem), kursu podyplomowego z Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi oraz licznych warsztatów z zakresu terapii ekspresyjnych. Pedagog specjalny z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą z całościowymi zaburzeniami rozwoju, różnego rodzaju niepełnosprawnością i ich rodzinami. Odbywała praktyki na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie jako asystent rodziny, w licznych szkołach integracyjnych, poradniach i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz roczny staż z zakresu Treningu Kreatywności.  Aktualnie w trakcie 2-letniego stażu w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Towarzystwa Pomocy Młodzieży w Warszawie.

  Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz grupy terapeutyczne, rozwoju osobistego oraz umiejętności społecznych i kreatywności.  W swoim podejściu  integruje pracę werbalną z ruchem i doświadczeniami z ciała.

  Członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem, zobowiązana do przestrzegania kodeksu zawodowego i etycznego.  Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

 

 • Monika Jopkiewicz - Absolwentka psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła podyplomowe szkolenie psychoterapii analitycznej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty. Instytut posiada atest Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła szkolenie trenerów w Szkole Trenerów Moniki  Sowickiej. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. Poradni Uzależnień PUNKT, Poradni Psychologicznej „Perspektywa”, Stowarzyszeniu „Od – Do”. Od 11 lat pracuje z osobami doświadczającymi depresji, lęków, fobii, dolegliwości psychosomatycznych, niezadowolonych z jakości swojego życia zawodowego i osobistego.  Prowadzi terapię indywidualną z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, ich rodzinami oraz Dorosłymi Dziećmi Alkoholików. W ośrodku ALIRA prowadzi terapię indywidualna. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 

 • Patrycja Longawa - magister psychosocjologii. Studia na tym kierunku ukończyła w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Od wielu lat zajmuje się zawodowo organizacją wydarzeń i warsztatów, pracą z nowymi technologiami i ludźmi. Psychoterapeutka w trakcie szkolenia w studium psychoterapii integratywnej. W ośrodku Alira prowadzi zajęcia terapeutyczne dla osób z zaburzeniami odżywiania.  Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

 

 • Martyna Pawłowska -  Psychoterapeuta systemowy, pedagog. Absolwentka pedagogiki specjalnej, na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Ukończyła 4 letni kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, szkolenie w zakresie mediacji w Dolnośląskim Ośrodku Mediacji, a także Studium Metod Psychokorekcyjnych i Studium Profilaktyki Uzależnień w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym. Odbyła staż w Ośrodku Terapeutyczno–Szkoleniowym „Kontrakt”, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz staż podyplomowy w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Obecnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jako terapeuta. Doświadczenie zdobywała również pracując jako terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w pracy środowiskowej na rzecz rodzin i młodzieży zagrożonej marginalizacją, prowadząc warsztaty dla osób uzależnionych oraz jako asystent rodziny. Prowadzi terapię rodzin i par, młodzieży i osób dorosłych w ujęciu systemowym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 

 • Karol Sobolewski - Psychoterapeuta. Profesjonalną wiedzę z zakresu psychoterapii zdobył w czasie studiów podyplomowych w Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Marii Orwid, pod kierownictwem pani Prof. Barbary Józefik, specjalistki z zakresu leczenia zaburzeń jedzenia oraz w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Staż terapeutyczny odbył w Ambulatorium Terapii Rodzin w Krakowie, placówce specjalizującej się w leczeniu anoreksji. Aktualnie pracuje w PZP – Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii oraz ŚDS dla osób chorujących psychicznie w Radiówku. W ośrodku ALIRA prowadzi terapię indywidualną, głęboką relaksację oraz konsultacje rodzinne. Współpracuje także z Poradnią ŚWIATEŁKO należącą do Fundacji Światło Dla Życia. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 

 • Katarzyna Sikorska - Psycholog, terapeuta systemowy (rodzinny), specjalista terapii uzależnień. Jako terapeuta pracuję od ośmiu lat. Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz terapię indywidualną i grupową dzieci, młodzieży, dorosłych, par i rodzin a także osób zagrożonych uzależnieniami i uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz hazardu i internetu. Posiada certyfikat specjalisty terapii uzależnień Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.  Prowadzi terapię DDA (dorosłe dzieci alkoholików) i DDD (dzieci z rodzin dysfunkcyjnych). Doświadczenie zdobywała pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poradniach Leczenia Uzależnień, Stacjonarnym Ośrodku Terapii Uzależnień, Pracowni Badań Psychologicznych, Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz prowadząc własny gabinet terapeutyczny. Odbywała staże kliniczne w Ośrodkach Terapeutycznych oraz staż psychologiczny w Szpitalu Psychiatrycznym. Ukończyła Pedagogiczny Kurs Kwalifikacyjny dla Nauczycieli. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 

 • Maja Śnieżyńska - Absolwentka psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i psychoterapeuta w trakcie szkolenia: kurs psychoterapii w ujęciu psychodynamicznym i systemowym Katedry Psychiatrii Środowiskowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, kurs asystenta psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy oraz kurs w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na stanowisku psychologa, psychoterapeuty na oddziale psychiatrycznym całodobowym, oddziale dziennym psychiatrycznym, środowiskowych domach samopomocy jak i w poradniach zdrowia psychicznego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej, w nurcie psychodynamicznym, konsultacji rodzinnych, oraz warsztatów z zakresu psychorysunku, psychodramy, relaksacji. Swoją pracę terapeutyczną poddaje superwizji.

 

Ośrodek jest placówką otwartą, nastawioną na świadczenie pacjentowi profesjonalnej pomocy we współpracy z jego rodziną i środowiskiem.
do góry
Ośrodek terapeutyczny Alira © 2018 - All rughts reserved  |  Design detalstudio.pl