Regulamin

Zapraszamy na naszą nową strone internetową

 

 

 

 

 

 • Warunkiem przyjęcia do ośrodka jest chęć podjęcia terapii oraz współpraca ze specjalistami.
 • Przed rozpoczęciem terapii niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, a jeśli to konieczne konsultacja kwalifikacyjna.
 • Stan zdrowotny kandydata nie może zagrażać jego życiu.
 • Program terapeutyczny obejmuje psychoterapię indywidualną, grupową oraz terapię zajęciową i edukacyjną.
 • Pensjonariusze pozostają pod opieką fachowców w dziedzinie żywienia.
 • Placówka zapewnia całodobową opiekę.
 • Czas trwania terapii jest cechą indywidualną i zależy od stanu zdrowia, 
 • Ośrodek oferuje wsparcie dla bliskich w postaci terapii rodzinnej,
 • Po zakończeniu turnusu terapeutycznego pomagamy zapewnić ciągłość opieki psychologa. 

Pensjonariusz zobowiązany jest do

 1. Aktywnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach objętych programem terapeutycznym,
 2. Przestrzegania norm gwarantujących uczestnikom terapii anonimowość, bezpieczeństwo i prawidłowy przebieg procesu terapeutycznego,
 3. Punktualności i przestrzegania harmonogramu dnia,
 4. Stosowania się do zasad higieny i zachowania porządku we wszystkich pomieszczeniach placówki, okazywania innym szacunku i życzliwości,
 5. Przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej od 22.00 do 6.00,
 6. Nie opuszczania ośrodka bez wiedzy personelu,
 7. Wykonywania wszystkich poleceń związanych z terapią i pobytem w ośrodku.
 
 

Przestrzeganie regulaminu stwarza warunki maksymalnej koncentracji na leczeniu.
Nie zastosowanie się do jego zasad spowoduje konsekwencje, ustalane indywidualnie przez zespół terapeutyczny.

Regulamin ośrodka ALIRA (do pobrania)

 

 

 

do góry
Fundacja Światło Dla Życia © 2024 - All rights reserved  |  Design detalstudio.pl